Bli med på kollegamosjon

UBIL har meldt seg på årets nye aktivitet «Kollegamosjon» i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund. Vi dekker kostnaden som aktiviteten koster.

Nå under korona-epidemien er det viktig å komme seg ut av kontorstolen og vekk fra PC minst 10 minutt i løpet av arbeidsdagen. Spesielt gjleder det dere som sitter på hjemmekontor. Bli med på aktivitetskampanjen «Kollegamosjon».

For mer informasjon og registrering se På høyden

https://pahoyden.no/bedriftsidrett-korona-velferdstiltak/bli-med-pa-kollegamosjon/102542

Hilsen Kjell Trengereid
kasserer UBIL

Treningstilbud for ansatte