Forskningsseminar for IKO og IGS

Guri Rørtveit, Bjarne Robberstad, Bodil Kristina Lund, Stein Atle Lie. IKO IGS seminar 23. oktober 2020. Foto: Nils Roar Gjerdet

Sammen med Institutt for klinisk odontologi arrangerte IGS et første felles forskningsseminar 23. oktober. Målet er at dette blir en regelmessig seminarserie.

Noe av tanken med Alrek helseklynge er å fremme samarbeid på tvers.  Slike fellesseminar kan bidra til å fremme forskningssamarbeid og tverrfaglig samhandling mellom forskere ved våre institutt.

Seminaret denne gang hadde følgende program:

12:55 Forskningsleder Stein Atle Lie (IKO) ønsker velkommen
13:00 Gunhild Strand (IKO): «Eldre skal kunne bite fra seg»
13:15 Esperanza Diaz, Daniela Costea og Manal Mustafa (IGS): «Migrasjon og (tann)helse»
13:30 Stipendiat Ulrik Opsahl (IKO): «Pustestopp, volum i øvre luftveier og søvn»
13:45 Anne Åstrøm (IKO) og Siv-Elin Carlsen (Helse Bergen): «TANNKLAR: Tannhelsekartlegging i LAR. En kvantitativ og kvalitativ studie»

14:00 Kaffepause & mingling

14:15 Grethe Tell (IGS): «Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) 1992-2020″
14:30 Postdok Nancy Birungi (IKO): “HIV, breast feeding and caries (in Africa)»
14:45 Ane Erdal SEFAS (IGS): «Eldre, tannhelse og funksjon»
15:00 Kamal Mustafa (IKO): “SFF and stem-cell research”
15:15 Forskningsleder Bjarne Robberstad (IGS) oppsummerer dagen