Bestillingsstopp før jul/Final date for ordering before Christmas

For å være sikker på at bestillinger vil komme med på inneværende år, samt unngå pakkeleveranser i juleferien med lav bemanning, vil det være bestillingsstopp fra og med 9. desember. Det er derfor viktig at dere planlegger bruk av midler som må disponeres før årets slutt og vurderer hva som må bestilles mot pågående forskningsaktivitet i desember, samt aktiviteter eller disputaser i januar som krever forberedelser i form av bestillinger.

Fra 01.01.21 skal  UiB skifte ut de fleste av sine administrative systemer. Med nytt bestillingssystem, artskontoplan og prosjektmodul  vil det være utfordringer og garantert en del barnesykdommer. Vi vil selvfølgelig forsøke å komme i gang med administrativ støtte ved årsskiftet, men vi oppfordrer dere alle til å planlegge aktivitet også for januar og bestille inn rikelig med varer før bestillingsstoppen.

Her finner du informasjon om bestillinger for ansatte ved IGS:

For ansatte ved IGS | Institutt for global helse og samfunnsmedisin | Universitetet i Bergen (uib.no)

___________________________________________________

To make sure that all purchases will be registered in this fiscal year, and to avoid package deliveries during Christmas holiday, the final date for purchasing will be 9th December.

It is important that you plan which spendings are to be issued before the end of the year, and also that you assess what is needed regarding ongoing research activities in December and activities or disputation for January.

UiB`s administrative systems will be replaced from 01.01.21. With a new ordering system, new account plan and new project module, there will guaranteed be startup problems. We will of course try to get started with administrative support at the turn of the year, but we encourage you all to plan activity also for January and order sufficient items before the stop.

Information about purchases at IGS (in Norwegian):

For ansatte ved IGS | Institutt for global helse og samfunnsmedisin | Universitetet i Bergen (uib.no)