Ny selvbetjeningsportal erstatter HR-portalen / New self-service portal will replace HR portal

Til alle ansatte 1.januar 2021 tar vi i bruk et nytt lønn- og personalsystem ved UiB. Dette vil ha konsekvenser for både saksbehandlere, ledere og øvrige ansatte. Vi ber derfor om at du leser følgende informasjon, og setter deg inn i hvilke konsekvenser dette vil ha for deg. For deg som ansatt, så betyr endringene: Selvbetjeningsportalen erstatter HR-portalen for registrering av arbeidstid, ferie, fravær, reiseregninger osv. fra 01.01.21. Det kommer også en mobil App, med mange av de samme funksjonene som i nettløsningen. Før nyttår må du merke deg følgende frister: Feriedager og overføring av ferie må registreres i dagens Continue reading Ny selvbetjeningsportal erstatter HR-portalen / New self-service portal will replace HR portal