Bestillingsstopp før jul/Final date for ordering before Christmas

For å være sikker på at bestillinger vil komme med på inneværende år, samt unngå pakkeleveranser i juleferien med lav bemanning, vil det være bestillingsstopp fra og med 9. desember. Det er derfor viktig at dere planlegger bruk av midler som må disponeres før årets slutt og vurderer hva som må bestilles mot pågående forskningsaktivitet i desember, samt aktiviteter eller disputaser i januar som krever forberedelser i form av bestillinger. Fra 01.01.21 skal  UiB skifte ut de fleste av sine administrative systemer. Med nytt bestillingssystem, artskontoplan og prosjektmodul  vil det være utfordringer og garantert en del barnesykdommer. Vi vil selvfølgelig Continue reading Bestillingsstopp før jul/Final date for ordering before Christmas