Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ? 3. des 2020

Det gode arbeidsmiljø: Arbeidsliv i endring – hva med Arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar torsdag 3.desember på Zoom kl. 0830-1000

Pandemi på overtid – arbeidsmiljø – ledere – medarbeidere

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette søkelys på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer.

Høstsemesteret ble ikke helt slik vi hadde forestilt oss. Pandemien setter fortsatt tydelige rammer for vår arbeidshverdag. Vernetjenesten har fått mange positive tilbakemeldinger på frokostseminaret i september som handlet om koronapandemiens innvirkning på arbeidsliv og arbeidsmiljø. Vi velger derfor å videreføre og utdype dette temaet i årets siste frokostseminar 3.desember.

2020 har vært et annerledes og krevende år der mange har gjort en formidabel innsats i å håndtere en ny arbeidssituasjon med digitalisering, smittevern og veksling mellom arbeidsplass på campus og hjemme. Ikke minst har dette kriseåret vist at medarbeidere og ledere ved UiB er stolte av sin arbeidsplass og lojale mot organisasjonen.  Mange tok raskt i bruk nye digitale verktøy for å drive både forskning, undervisning og formidling. Organisasjonen er i tillegg kontinuerlig i endring gjennom omstillings- og evalueringsprosesser samtidig som koronapandemien har gitt andre og nye utfordringer.

Hvordan har 2020 påvirket organisasjonens kultur, verdier og identitet? Har dugnadsånden ført til mer omsorg for kollegaen på nabokontoret, på laboratoriet eller i klinikken? Har arbeidsmiljøet, både det psykososiale og det fysiske, fått seg en koronaknekk? Hvordan takler medarbeidere og ledere dette maratonløpet av endringer og usikkerhet med hjemmekontor, nye møtearenaer, digitale møter og undervisning m.m.

Vi har invitert dekan ved Det matematisk-naturligvitenskapelige fakultet Helge Dahle til å si litt om hvordan de har håndtert pandemien ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet: «MatNat i koronaens tid – Når skippertaket aldri tar slutt»

Bente Nilsen Hordvik fra UiB sin Bedriftshelsetjeneste og Heidi Wittrup Djup daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi er invitert til å snakke om utfordringer og vanlige reaksjoner i denne tiden, og hva som er viktig å tenke på med hensyn til egenomsorg og kollegastøtte.

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 3.desember kl. 0830-1000 på Zoom.

Meld deg på seminaret her.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Velkommen!