Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar tirsdag 16.februar på Zoom kl.0830-1000

Mangfold – likestilling – inkludering

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Strategien til UiB slår fast at vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø, og at dette skal bygge på det kunnskapsmessige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner vår institusjon. Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

«Mangfold, likestilling og inkludering» er tema for årets første frokostseminar.

Likestilling, kjønnsbalanse, muligheter og rettferdig fordeling. Vi har invitert viserektor Annelin Eriksen til å innlede om arbeidet med nye handlingsplaner for likestilling mellom kjønnene og for mangfold og inkludering. UiB har nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette våren 2021.

Perspektiver fra sosialpsykologi og organisasjonspsykologi er det faglige bakteppet når Førsteamanuensis Hege H Bye, institutt for samfunnspsykologi, vil belyse mangfoldsbegrepet og dilemmaer i mangfoldsarbeid

Gender Act er et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse som nå er satt i gang ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Kristine Breivik, assisterende fakultetsdirektør, vil gi oss ett innblikk i prosjektet, hvorfor og hva de håper å oppnå.

Norsk når du kan, engelsk når du må? Hvilke språklige utfordringer skaper det når flere av våre ansatte blir rekruttert internasjonalt? Førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, vil sette fokus på språk som binder oss sammen, og som skaper utfordringer.

Seminaret arrangeres digitalt tirsdag 16.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte noen dager før seminaret.

Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Velkommen!