Helseinnovasjon: Hvordan nå frem i et internasjonalt marked?

Norwegian smart Care Cluster holder en seminar fredag 17.09 kl. 10:00 – 12:00.

Helseaktører som Motitech, Attent og Dna pharma har alle lykkes internasjonalt. Nå kan du få høre hva som skal til for å nå fram med eksport av helseløsninger.

Les mer.