Forskningsstipend til utenlandsopphold? Frist til IGS 15.9

Fra Ingvild Strømsnes Maden –

Se viktig informasjon fra fakultetet: Informasjon om forskningsstipend til utenlandsopphold i 2022

Merk at ferdig utfylt søknad med vedlegg sendes via instituttleder for anbefaling og signatur innen 15. september.

Sendes med e-post til Ingvild (ingvild.maden@uib.no) med kopi til Guri Rørtveit.