Campusbussen starter opp igjen / The Campus bus starts again

Fra 4. oktober starter campusbussen opp igjen som et tilbud til ansatte ved UiB. Bussen er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for studenter.

Rutetidene blir de samme som før nedstengingen, og du finner dem her: Campusbussen | Ansattsider | UiB.

På grunn av bygningsarbeid er det ikke stopp på Haukeland sykehus. Stoppestedet er flyttet til pasienthotellet.

Obs. er du syk eller har forkjølelsessymptomer skal du IKKE benytte campusbussen.


From 4 October, the campus bus will start up again as an offer to employees at UiB. The bus is basically not available for students.