Brannvernkurs ved UIB

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring som består av digitalt brannvernkurs og praktisk slukking. Dette kravet er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.

Digitalt brann-kurs kommer på epost, og tar ca. 30 minutter å gjennomføre.

Ansatte må selv melde seg på praktisk slukking ved å bruke skjemaker-lenkene under. Kurset tar 1 time og har oppmøte på plassen mellom sjøfartsmuseet og Sydnesplass 7.HF bygget.

UiB har engasjert Teknisk Industrivern AS til å gjennomføre digitalt brannvernkurs og kurset i praktisk slukking.

Kostnad pr. deltaker er kr. 300. Dette dekkes av den ansattes fakultet/institutt/avdeling og gjelder kurset i praktisk slukking.


Kurs høsten 2021


Spørsmål til kursholder:

Teknisk industrivern ved Rene Samdal, rene.samdal@teknisk-industrivern.no
Mobil: 934 74 522.

Teknisk industrivern kan holde kurs på arbeidsplassen med mange påmeldte fra samme avd./institutt. Avtal i så fall direkte med dem – mobil: 934 74 522.

Er det spørsmål om innholdet kan det rettes til brann- og sikkerhetsleder ved UiB Tore Reigstad på mobil: 910 01 919.

Vennlig hilsen

Tore Reigstad
Brann- og sikkerhetsleder ved UiB