Invitasjon til NSG-seminar 2021 – Klinisk forskning i akutte situasjoner

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)-seminar 2021
Klinisk forskning i akutte situasjoner

– Hvordan kan vi best møte fremtidige kriser med akutt behov for forskning?
Seminaret avholdes på Clarion Hotel Flesland 17.november 2021 fra kl. 10:05 til 14:40.

Påmelding med informasjon om matrestriksjoner til Mariana Qamile Rød mariana.qamile.rod@helse-bergen.no

10.05 – 10.15: Åpning av konferansen.
Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest

10.15 – 11.00: Forskning i kriser: Hva har vi lært av coronapandemien?
Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet

11.00 – 11.45: Presentasjon av regjeringens Nasjonale handlingsplan for kliniske studier.
Nils Olav Refsdal, Helse- og omsorgsdepartementet

11.45 – 12.15: Caseeksempel: Utbruddet av campylobacter på Askøy i 2019.
Guri Rørtveit, professor ved Universitetet i Bergen

12.15 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: Gruppearbeid

13.45 – 14.30: Diskusjon

14.30 – 14.40: Avslutning av konferanse.
Per Bakke, Dekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen