Report HSE non-conformities in UiBhjelp / HMS-avvik skal meldes i UiBhjelp

On October 5th, the university will implement UiBhelp for reporting and follow-up of HSE non-conformities. This means that all new HSE non-conformities must be registered in the notification form in UiBhelp.

The new system is user-friendly and easily accessible to employees and students.

There are 4 different categories:

– IT security incidents
– Building-related needs
– Breaches and adverse events regarding personal data and information security
– HSE non-conformities (adverse events and matters that have resulted in or may result in harm to people, the environment and material values)

Read more about notification and follow-up of HSE non-conformities


  1. oktober tar universitetet i bruk UiBhjelp for melding og oppfølging av HMS-avvik. Det betyr at alle nye HMS-avvik skal registreres i meldeskjema i UiBhjelp.

Den nye løsningen er brukervennlig og lett tilgjengelig for ansatte og studenter.

Det er 4 ulike kategoriar:

  • IT-sikkerhetshedelse
  • Bygningsrelaterte behov
  • Brot på informasjonssikkerhet og personvern
  • HMS-avvik (uønska hendingar som har ført til eller kan føre til skade på menneske, miljø og materielle verdiar)

Les mer om melding og oppfølging av HMS-avvik