PRAX-LES og PRAX-SEM

PRAX-SEM – Praxeologi (wordpress.com)
PRAX-seminarier drives som både fysiske og on-line månedlige træf, sidste fredage i måneden, kl. 08.30-12.00

Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker (wordpress.com)

PRAX-SEM – Praxeologi (wordpress.com)

Tekst til lesegruppemøte 29. oktober 2021

Vi leser en tekst av professor emeritus Staf Callewaert i serien Bourdieustudier II. Teksten heter Det religiøse felts genese og struktur, ifølge Bourdieu. Teksten er tilgjengelig for alle gjennom denne link.
Rolf Horne vil presentere teksten i forkant av felles drøfting. Som vanlig anbefales det å tenke ut to-tre spørsmål til teksten i forkant av lesegruppens møte. Zoom-link kommer. Velkommen til alle.