Cristin rapportering: frist for innmelding av nye kanalar til vurdering hos Kanalregisteret / Cristin reporting: deadline for submitting new publications channel to the register

Viktig frist! 30. november

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2021 har publisert i ein kanal (tidsskrift, forlag, serie) som ikkje er registrert, må kanalen meldast inn til vurdering. Fristen for innmelding av publiseringskanalar er 30. november 2021.

Ved spørsmål, kontakt publiseringskanaler@hkdir.no


Important deadline November 30

Have you published in a channel that is not registered in the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers? Publications must be published in a publication channel that is approved on level 1 or 2 to be eligible for reporting through Cristin. If you in 2021 have published in a channel (journal, publisher, series) that is not registered, the channel must be submitted for evaluation. The deadline for submitting new publications channel to the register is November 30. 2021.

If you have any questions, please contact publiseringskanaler@hkdir.no