Cristin rapportering for 2021 – Cristin reporting for 2021

Dersom du har problemer med å logge inn eller andre spørsmål rundt persondata i Cristin, ta kontakt på cristin@uib.no. Alle vitenskapelige publikasjoner knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever åpen tilgang, skal påføres finansiørens Continue reading Cristin rapportering for 2021 – Cristin reporting for 2021

Cristin rapportering: frist for innmelding av nye kanalar til vurdering hos Kanalregisteret / Cristin reporting: deadline for submitting new publications channel to the register

Viktig frist! 30. november Har du publisert i ein kanal som ikkje er registrert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom Continue reading Cristin rapportering: frist for innmelding av nye kanalar til vurdering hos Kanalregisteret / Cristin reporting: deadline for submitting new publications channel to the register

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? Publikasjonar registrert i Cristin, må vere i ein publiseringskanal på nivå 1 eller 2 for å gje utteljing ved NVI-rapportering. Dersom du i 2020 har Continue reading Har du publisert i ein kanal som ikkje er registert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler? / Have you published in a channel not registered in Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers?

Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Hei alle, (see below for English) Det nærmer seg tid for Cristin-rapportering igjen. I år er det nye krav til rapportering, vi er derfor tidlig ute med informasjon. Krav til forskeren Innen 31. januar 2020 skal forskerne ha registrert alle Continue reading Cristin-rapportering: nye rutiner / Cristin reporting: new routines

Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Fra Heidi Annette Espedal (MED Faculty Director) og Tone Friis Hordvik: Vi viser til journalpost 2019/23851-1 med informasjon om instruks for åpen publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitensarkiv. Instruksen er utarbeidet for å følge opp nasjonale retningslinjer for Continue reading Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – Cristin registrering

Cristin frister/Cristin deadlines

Det er igjen tid for CRIStin-rapportering. Innen 31. januar skal forskerne ha registrert alle vitenskapelige publikasjoner for 2018 i Cristin. Pålogging til applikasjon: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no Fristen for registrering av poster i CRISTIN for 2018 er 15.mars 2019. Det som SKAL registreres Continue reading Cristin frister/Cristin deadlines