Fra Karin Anna Petersen: STORT TAK

Profilbilde Karin Anna PetersenSTORT TAK til alle som deltog i emerita seminar den 27. okt. 2021 på ALREK eller on-line for mig.

Det blev en fin dag og et flotarrangement som forskningsgruppen PRAXEOLOGI arrangerede med nordiske forelæsere, hilsener og festmiddag.

Forskningsgruppen udgav også en antologi der også indeholdt videnskabelige referee bedømte faglige artikler, kaldet:

Paxeologiske perspektiver.
Professorens habitus og kampen for sykepleievitenskap som autonomt fag

Kan fås via ROLF HORNE:

Red.:
Kjersti Lea: kjersti.lea@uib.no
Rolf Horne: rolho@hvl.no
Forlaget: www.hexis.dk

Forskningsgruppen Praxeologi fortsætter og informationer om aktiviteter findes under:

OM – Praxeologi (wordpress.com)

ALLE ER VELKOMNE

Her er aktiviteter som PRAX-sem; PRAX-les, PRAX-nytt; PRAX-nett; PRAX-arkiv og samarbejdsrelationer

Og on-line tidsskriftet Praxeologi
Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker

Venlig hilsen
Karin Anna Petersen, professor emerita

Og velkommen til kaffe i kartoffelrækkehuset i Skovgaardsgade 38, 2100 København Ø.