Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg

“Betalmeg” er en selvbetjeningsløsning der eksterne kan sende inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner. For personer med norsk bankkonto, som kan logge på ID-Porten Personene som skal sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon, må gi oss denne informasjonen: Navn: Adresse: Fødsels- og personnummer: Bankkontonummer: Mobilnummer: Privat e-postadresse: Delprosjekt for hvor det skal belastes, pluss koststed: Da vil en i administrasjonen melde inn (via UIB-hjelp til Lønn) at det må gis tilgang til BetalMeg. Ekstern bruker vil da motta en e-post med informasjon om tilgang, og logger videre på via ID-Porten for å digitalt sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon. Lenke til info: Betalmeg | Continue reading Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg