Refusjon av utgifter til personer som ikke er ansatt ved UiB – Betalmeg

“Betalmeg” er en selvbetjeningsløsning der eksterne kan sende inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner.

For personer med norsk bankkonto, som kan logge på ID-Porten

Personene som skal sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon, må gi oss denne informasjonen:

 • Navn:
 • Adresse:
 • Fødsels- og personnummer:
 • Bankkontonummer:
 • Mobilnummer:
 • Privat e-postadresse:
 • Delprosjekt for hvor det skal belastes, pluss koststed:

Da vil en i administrasjonen melde inn (via UIB-hjelp til Lønn) at det må gis tilgang til BetalMeg. Ekstern bruker vil da motta en e-post med informasjon om tilgang, og logger videre på via ID-Porten for å digitalt sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon.

Lenke til info: Betalmeg | Ansattsider | UiB


For personer med utenlandsk ID og bankkonto

Personene som skal sende inn reiseregning eller utgiftsrefusjon som har utenlandsk ID og bankkonto, må gi oss denne informasjonen:

 • Fornavn og etternavn:
 • Adresse inkl. postadresse:
 • E-post:
 • Fødselsdato:
 • Nasjonalitet:
 • Passnummer:
 • Bankkontonummer:
 • Mobilnummer:
 • Banknavn:
 • SWIFT:
 • IBAN (evt. Routing number eller BSB, hvis landet de bor ikke i benytter IBAN):
 • Kopi av pass
 • Delprosjekt for hvor det skal belastes, pluss koststed:

Da vil en i administrasjonen melde inn (via UIB-hjelp til Lønn) at det må gis tilgang til BetalMeg. Ekstern bruker vil da motta en e-post med informasjon om tilgang, og sender digitalt inn reiseregning eller utgiftsrefusjon.

Lenke til info: Payme | Employee Pages | UiB