Vitenskap og politikk – En ny rolle for universitetene?