Glimt fra den medisinske historie – sett fra Bergen

Bodoni Forlag presenterer boken: Glimt fra den medisinske historie – sett fra Bergen
Av Leiv M. Hove, Inge Glambek, og Ole Didrik Lærum

Onsdag 7. november 2018 klokken 12.00
Bergen Offentlige Bibliotek, Noterommet i 2. etasje

Boksalg og signering
Vel møtt!