Frokostmøte Alrek helseklynge

Den 10.09. arrangerer Faglig forum årets første Alrek frokostmøte. Tema er «Hvordan jobbe med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i kommunene?” med innlegg fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. Dersom dere ikke vet så mye om dem er dette en flott anledning til å høre mer, og til å treffe kollegaer fra andre institutt som flytter inn med oss.

Møtet blir på Christies cafe, i samme bygg som Aulaen, der mange av oss skal på møte litt senere om Alrekbygget, og frokosten er alltid veldig god!

Les mer om arrangementet og meld deg på

fra Alrek Faglig forum