Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Virkningstidspunktet var 1. september 2019. Endringene innebærer innskjerpede krav til utdanningsfaglig kompetanse (tidligere omtalt som «pedagogisk basiskompetanse») ved ansettelse i førsteamanuensisstilling og ved ansettelse i og opprykk til professorstilling.

Les mer: Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i vitenskapelige stillinger