VIKTIG: registrer mobilnummeret ditt / IMPORTANT: register your mobile number

UiB har to ganger de siste dagene sendt SMS til alle tilsatte og studenter vedrørende koronasmitte. Vi har fått tilbakemelding om at ikke alle tilsatte har fått disse meldingene fordi de ikke har registrert mobilnummeret sitt i personalportalen.

Det er viktig at alle tilsatte går inn i personalportalen og ser at mobilnummer er registrert på riktig plass. Det må stå i feltet for mobil og ikke som jobbtelefon.

Du kan se om det ligger inne riktig mobilnummer på deg ved å gå i HR-portalen på siden https://uib.bluegarden.net/facelift/#/. Her logger du deg på med din vanlige UiB-pålogging. På Min side under arkfanen «Personlig», «Privat kontaktinformasjon» kan du sjekke om mobilnummeret ditt er registrert. Hvis det mangler eller er utdatert, kan du legge inn nytt mobilnummer i skjemaet «Person og familieinformasjon». Om du ikke ønsker at nummeret skal vises på web, krysser du av for «Privat mobiltelefon» og setter denne til «Ja». De som disponerer mobiltelefon fra UiB skal ikke krysse av her. Du kan samtidig oppdatere familie- og egen informasjon på samme sted. Husk å klikke «Neste» og «Send» før du avslutter for at opplysningene skal bli lagret.

UiB ønsker å bruke SMS som varslingskanal når det er nødvendig.

Om du har spørsmål, kan du kontakte personalmedarbeideren på ditt institutt eventuelt på fakultetet.

 


Information in English

UoB have sent information about the Korona virus by SMS to all employees. It is important that all employees register their private mobile phone in the HR portal: https://uib.bluegarden.net/facelift/#/. You may log on with your normal UoB login information. Under “My folder” – “Personal” – “Private contact information” you can check if your mobile phone is registered. You can register you mobile number in the form “Personal and family information” under “Mobile telephone”. To keep the phone number from public view, please tick the box “Private mobile phone”. Remember to continue by clicking “Next” and “Send” to make sure the information is saved. You may also update family information and check your personal information and correct it at the same time.

The UoB would like to send critical information to all employees by SMS when necessary.

For questions, you may contact the personnel section at the Faculty.