Alrek helseklynge: Utlysning av navnekonkurranse – frist 22.4

Noe hyggelig å ta seg til i disse tider: Vedlagt finner dere utlysning av navnekonkurranse for møterom og undervisningsrom i Alrek helseklynge, Årstadveien 17.

Alle miljøene som skal inn i bygget er invitert til å komme med forslag. Husk at rommene skal brukes av flere institusjoner og derfor ikke bør ha et internt preg.

Visjon for helseklyngen ligger her: https://www.uib.no/alrekhelseklynge/102898/helsel%C3%B8sninger-en-ny-tid

Sett fantasien i sving – viktig at det kommer inn mange gode forslag. Disse rommene skal vi leve med i lang tid!

Utlysing av navnekonkurranse for møterom