Fra RCN: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Formål

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på åtte år (2015–2022).

Alle godkjente forskningsorganisasjoner innenfor alle fagfelt i Norge kan søke om støtte fra STIM-OA.

Les mer.