Til alle som underviser på Medisinstudiet høsten 2020

fra MED
(PUM)

Vedlagt finner dere brev om undervisning i medisinstudiet høsten 2020 med oppfordringer fra programutvalget for medisin.