Småforskmidler 2020 IGS

fra Ørjan Hauge:

Info mht spm vedr SMÅDRIFTSmidler og ALREK samarbeidsmidler:

 1. Viser til utsendt info om utsettelse av Spire 2019 og 2020, fonds- og legatmidler, se nederst.
 2. IGS melder om flere spm nå om forlengelser for bruk av smådriftsmidler og Alrek samarbeidsmidler
 3. Det kan være at forsinkelser kan oppstå også for bruk av disse midlene men:
  1. Vi foreslår å IKKE gi en sjablonmessig utsettelsesmulighet for smådriftsmidler og Alrek samarbeidsmidler nå men
   1. Oppfordre til at midlene brukes i år så godt som mulig fordi:
    1. Det er tidlig på året og alternativ bruk kan vurderes.
    2. Reiseakivitet, fysiske møter etc kan omdirigeres til digitale møter, kostnader og miljø spares og aktivitet videreføres.
    3. Dette er mindre såkornsmidler som skal gi mer aktivitet for forskning og ikke minst Alrek som åpner til høsten.
    4. Vi vil unngå å skyve aktivitet foran oss men oppfordre sterkt til at mindre såkornsmidler brukes i år
   2. Dersom forsinkelser oppstår til høsten så vil vi vurdere behovet til høsten og vurdere forlengelse men da må følgende vedlegges søknader:
    1. Begrunnelse for hvorfor endret plan og alternativ bruk ikke har gjort at midlene kunne brukes opp i 2020
    2. Argumenter for at bruken av midlene på seinere tidspunkt og størrelsen på restmidlene gjør at forlenget aktivitet til 2021 gir en klar effekt på formålet
 4. Og: det kommer nye smådriftsmidler i 2021, og trolig også samarbeidsmidler for Alrek.

Utsatt frist for bruk av tildelte midler (fond/legater og SPIRE) 

I forbindelse med utfordringene koronautbruddet har medført gis det utsatt frist for bruk av midler for en rekke fond og legater, samt SPIRE.

Det vil være mulig å bruke midler utover frister oppgitt i tildelingsbrev for tildelinger mottatt i 2019 og 2020 fra disse kildene:

 • Meltzer: Forskningstermin og vitenskapelige reiser
 • Bergen Universitetsfond
 • Skipsreder Jacob. R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
 • Det alminnelig medisinske forskningsfond
 • Legat for forskning av kreftsykdommer
 • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken
 • Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond
 • Hjertefondet – fondet for hjerteforskning ved UiB
 • Dr. Nils Henrichsen og hustru Anna Henrichsens legat
 • SPIRE

Ny frist for tildelinger gitt i 2019: 30 juni 2021

Ny frist for tildelinger gitt i 2020: 31 desember 2021