Gaver og påskjønnelser, vi minner om statens reglement:

Gaver til doktorander
Gave gis fra instituttet og også fra fakultetet.
Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Etter 25 og 40 års tjeneste ved UiB:
Kr. 2.500,- kan benyttes til gave, gavekort, tilstelning eller blomster. Utgiften belastes enhetens driftsmidler.
Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Ved fylte 50 og 60 år:
Kr. 1.500,- kan benyttes til gave, gavekort, tilstelning eller blomster. Utgiften belastes enhetens driftsmidler.
Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Ved avslutning av tjenesten for å bli pensjonist:
Kr. 2.500,- kan benyttes til gave, gavekort, tilstelning eller blomster. Utgiften belastes enhetens driftsmidler.
Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene.

Dette har blant annet med skatteregler og gjøre, slik at den som mottar gaven ikke skal få skattekrav på seg ved en eventuell revisjon. Som dere sikkert vet har vi et strengt gavereglementet i staten.