Nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR

Det medisinske fakultetet har utviklet et nytt kurs om Helseforskningslov/GDPR, som er svært viktig for alle nåverende og fremtidige prosjektledere å sette seg inn i:

Personvernforordningen (også kjent som GDPR), personopplysningsloven og helseforskningsloven stiller krav til forskere og forskningsinstitusjoner. Dette kurset skal gi en oversikt over det du må ta hensyn til når du vil sette i gang et medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger ved Universitetet i Bergen eller Helse Bergen.

Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning –  https://mitt.uib.no/courses/23681