Felles forskningsseminar IGS/IKO

Sammen med våre naboer ved Institutt for klinisk odontologi inviterer IGS til felles Alrek-seminar fredag 23. oktober, se vedlagte program. Vi skal være i Odontologibygget.

Program Forskningsseminar for IKO og IGS 23.10.2020

Pandemirestriksjoner gjør at vi må begrense deltakelsen, så det er førstemann til møllen. Bruk påmeldingslenken i vedlegget.

Vi satser på at dette skal bli en regelmessig foreteelse, så de som ikke kan eller ikke får plass, vil få sjansen igjen senere.

Velkommen!
Hilsen Bjarne og Guri

På vegne av arrangementskomiteen som i tillegg består av Bodil og Stein Atle (instituttleder og forskningsleder ved IKO)