Kurs for deg som vil lære mer om Horisont Europa

RCN tilbyr flere kurs for deg som vil lære mer om Horisont Europa. Alle kurs strømmes, og noen kurs arrangeres flere ganger. Se også forskningsradet.no/arrangementer for å finne et kurs som passer deg.

7.10: Kurs om konsortieavtalen – Kurset gjennomgår også kontraktsmalen mellom Europakommisjonen og prosjektet (Model Grant Agreement), og hvilke krav den setter til konsortieavtalen.

9.10: Innovation in Horizon Europe – Hva mener Europakommisjonen med innovasjon i FoU-prosjekter?

12.11: Getting Ready for Horizon Europe – Gjør deg klar til Horisont Europa – webinar med Dr. Seán McCarthy.

26.11: Horizon Europe: A practical insight – Et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group.