Fakultetsprisdryss til IGS!

På Fakultetets dag som ble avholdt digitalt i dag, delte Det medisinske fakultet ut priser for 2019. Flere av dem gikk til IGS-folk:

Pris for Årets publikasjon gikk til Halvor Sommerfelt og medarbeidere ved CISMAC/SIH (IGS-medarbeidere i fet skrift nedenfor) for artikkelen

Mazumder S, Taneja S, Dube B, Bhatia K, Ghosh R, Shekhar M, Sinha B, Bahl R, Martines J, Bhan MK, Sommerfelt H, Bhandari N. Effect of community-initiated kangaroo mother care on survival of infants with low birthweight: a randomised controlled trial. Lancet 2019; 394:1724-1736

Artikkelen  er tidligere omtalt her: https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/131307/enkel-metode-reduserer-spedbarnsd%C3%B8d

Prisen Årets formidler gikk til Cecilie Svanes ved SIH. Cecilies forskning har stor samfunnsinteresse, og hun har vist seg som en svært dyktig formidler over flere år, både i inn- og utland. Denne gang har forskning fra hennes gruppe om skadevirkning av inhalasjon av spray-rengjøringsmidler gått viralt.

Årets undervisningspris ble delt mellom tre grupper, herunder to fra IGS:

  1. Undervisningsgruppe for samfunnsfarmasi ved Lone Holst og Reidun Kjome. Gruppen har gjort en betydelig og prisverdig innsats for å fornye og utvikle sin undervisning i tråd med moderne pedagogiske prinsipp. Dette har blant annet resultert i langt større bruk av studentaktiv læring, der det i utstrakt grad benyttes Team-basert læring (TBL). Denne gruppebaserte undervisningsformen bidrar både til at studentene stiller bedre forberedt, og dermed har større utbytte av undervisningen, i tillegg bidrar det til økt sosialisering blant studentene og et bedre læringsmiljø.
  2. Nytt undervisningsopplegg i statistikk ved Rolv Terje Lie, Miriam Gjerdevik og Øystein Haaland. Underviserne har arbeidet systematisk med innovasjon i utdanningen. Studentaktiviserende læring, variasjon i læring, samarbeid om utdanning og digitale hjelpemidler står sentralt. Nytt opplegg har fått gode tilbakemeldinger fra studentene, det er bekreftet ved randomisert studie at det også gir god og økt læringseffekt.