Brukerveiledning for fornying av parkeringstillatelse / User manual for reneval of parking permit

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. Her er trinn for trinn hvordan du fornyer parkeringstillatelsen i APPen Aimo Park Norway.

Brukerveiledning – fornye parkeringstillatelsen APPen Aimo Park Norway

Mer informasjon finner du på UiB sine nettsider: Parkering på universitetet


Anyone who parks in the University’s parking spaces must have a valid digital parking permit.Find information here: Parking at the University

User manual for reneval of parking permit (Norwegian): Brukerveiledning – fornye parkeringstillatelsen APPen Aimo Park Norway