Prosjektlederrapporter fra rapportverktøyet Tableau / Project manager reports from the reporting tool Tableau

Nå er det igjen mulig for prosjektledere å kunne hente ut økonomioversikt over sine prosjekter i Tableau. Vi har som kjent fått nye økonomisystemer, og om du trenger hjelp til å få logget på eller finne dine prosjekter på nytt så ta gjerne kontakt med en økonom på instituttet.


It is now again possible for project managers to obtain a financial overview of their projects in Tableau. As is well known, we have new financial systems, and if you need help logging in or finding your projects again, feel free to contact an economist at the department.