Prosjekt for bedre arbeidshelse i lakseindustrien

IGS og SAMLET deltar i en stor multisenterstudie sammen med Haukeland Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. Prosjektet undersøker ni laksebedrifter langs kysten i Norge der vi ønsker å finne effektive tiltak for å redusere luftens innhold av dråper og partikler som inneholder biologisk materiale.

Tidligere forskning har vist at slike stoffer kan føre til plager fra luftveier og hud. En viktig del av prosjektet er derfor også å gjøre en helseundersøkelse av de som jobber i lakseindustrien med fokus på nettopp luftveier, hud, allergi og annen overfølsomhet.

Prosjektet har feltarbeid høsten 2021 og bedriftene gjør ulike intervensjoner i løpet av 2022 før prosjektet har nye feltarbeid med datainnsamling høsten 2022. Spennende tider med andre ord!

Hos oss på IGS er det forskningsgruppen i Arbeids- og miljømedisin som deltar i prosjektet. Prosjektet ledes fra Tromsø, mens hos oss er prosjektleder, Bjørg Eli Hollund.

www.Unn.no/ama/shine

Flere laks i en eske