Du kan nå søke om garasjeplass ved UiB for 2022 /You may now apply for garage space at UiB for 2022

Etter ordinær søknadsrunde er det løpende tildeling dersom det er ledige plasser. Emeriti kan leie garasjeplass hvis det er ledige plasser igjen etter ordinær tildeling.
Pris for 2022 er kr. 7000 per år,- – det betales i to rater hhv. i desember og juni og forfaller før leieperioden starter. Leieperioden løper fra 01.01.22-31.12.22. Det er ikke mulig å søke for kortere periode i den ordinære søknadsrunden. Det er bare mulig å si opp plassen per halvår, frist for oppsigelse av andre halvår er 1.juni.

Link til søknadsskjema

Universitetet leier ut garasjeplasser på disse områdene:

  • Dokkeveien garasjeanlegg (85 plasser) – ansatte og studenter kan søke.
  • Haukelandsområdet (70 plasser) – ansatte og studenter kan søke. Plassene er fordelt i 3 ulike parkeringsanlegg som driftes av Helse Bergen – AHH tilfluktsrom (5), Ulriksdalen parkeringshus (53), Fløenbakken 56 P-hus (12).

Alle som ønsker å leie garasjeplass for 2022 må sende søknad på elektronisk søknadsskjema.
Emeritus kan få leie garasjeplass dersom det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist og tildeling.


You may now apply for garage space at UiB for 2022

The deadline for applying is 06.12.2021.

After the ordinary application round, spaces will be allocated on an ongoing basis if there are spaces available.
Emeritus can rent a garage space if there are vacant spaces after the ordinary application deadline and allocation.
The price for 2022 is NOK 7000 per year – with payment in December/June, due for payment before the rental period starts. The rental period runs from 01.01.22 to 31.12.22. It is not possible to apply for a shorter period in the ordinary application round.

Link to application form

The University rents out garage spaces in these areas:

  • Dokkeveien parking facility (85 spaces) – employees and students can apply
  • Haukeland area (70 spaces) – employees and students can apply
    The places are in 3 different parking facilities operated by Helse Bergen – AHH tilfluktsrom (5), Ulriksdalen car park (53), Fløenbakken 56 car park (12).

Anyone who wishes to rent a garage space for 2022 must submit an application using the electronic application form.