Ny ribbevegg / New «rib wall»

IGS fikk tilslag på HMS-midler for å kjøpe en ribbevegg. Denne er nå montert i fellesområdet utenfor administrasjonen i fløy 4D i Årstadveien 17. Der henger den i en rolig krok og er tilgjengelig for alle. Instituttets HMS-koordinator Kirsti demonstrerer bruk på bildet og oppfordrer alle til å prøve den.


IGS was granted HSE funds to buy a rib wall. It is now mounted in the common area outside the administration, wing 4D in Årstadveien 17. It is located in a quiet area and available for everyone. The department HSE coordinator Kirsti demonstrates how to use it, and encourage everyone to try it.

Person henger i ribbevegg som er montert på arbeidsplass
Kirsti Nordstrand tests the new rib wall.