Utlysning av SPIRE-midler for 2022 – søknadsfrist 10. desember

Kjære alle ved IGS,

Se informasjon om utlysning av SPIRE-midler for 2022: SPIRE 2022 Retningslinjer

Det kan søkes om midler til to kategorier:

  1. Internasjonalt forskningssamarbeid
    -Merk at frikjøp må avklares med instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.
  2. Gjesteforskermidler

I brevet finner dere mer informasjon om hvem som kan søke mv.

Frist for å søke er 10. desember 2021.

Søknad sendes til IGS ved undertegnede.

Vennlig hilsen Ingvild  Maden

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler