Invitasjon til avslutningsseminar for Kjell Haug 12.september

Til alle på IGS og andre interesserte!

Professor Kjell Haug har blitt 70 år og går av med pensjon. I forbindelse med det vil Fagområde for samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin, ledelse og medisinsk historie (SAMLET) invitere til et avslutningsseminar for å sette lys på noen av de temaene Kjell har vært engasjert i gjennom sin lange og mangslungne universitetskarriere:

  • Studieplanrevisjoner – hvordan sikre at omlegginger i studieplaner fører til at studentene blir flinkere?
  • Svangerskap og helse

Seminaret vil finne sted i kantinen i Kalfarveien 31 fra kl 0900-1200. Se vedlagt for detaljert program.

Etter seminaret blir det en lunsj fra kl 1200-1330 samme sted. Dersom du ønsker å delta på seminaret og på lunsjen etterpå, ber vi om at du melder deg på via dette skjemaet slik at vi får bestilt nok mat.

Videresend gjerne invitasjonen til andre du tenker dette kan være interessant for.

Hilsen Ingvild Fossgard Sandøy og Ole Jacob Møllerløkken

Seminar for Kjell
Tema: Studieplanrevisjoner – hvordan sikre at omlegginger i studieplaner fører til at studentene blir flinkere?
0900-0910 Velkommen (Ingvild Fossgard Sandøy og Ole Jacob Møllerløkken)
0910-0945 Utfordringer og erfaringer fra studieplanarbeid i legestudiet (Steinar Hunskår)
0940- 1000 Hvordan tilrettelegge for dybdelæring og integrert fagforståelse hos studentene i høyere utdanning i dag? (Monika Kvernenes)
1000-1015 Diskusjon

1015-1030 Kaffepause

Tema: Svangerskap og helse
1030-1100 MoBa-studien: fortid, nåtid og fremtid (Per Magnus)
1100-1125 Svangerskap og sosiale forskjeller (Rolv Skjærven)
1125-1140 Diskusjon
1140-1200 Refleksjoner ved reisens slutt (Kjell Haug)

1200-1330 Lunsj (her blir det anledning til å si noen ord til Kjell for dem som ønsker det)