KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar: Medisinsk fakultet & Fakultet kunst, musikk og design

Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj)
Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD)

Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg.

Åpent for alle interesserte faglig ansatte og stipendiater ved begge fakultet.

Tema: Samarbeidsområder som aldring, demens, musikkterapi, design, andre

Program: KMD + MED SANT program for 15 nov 2018