Gaver til doktorander

Gaver til doktorander gis fra instituttet.

Dersom fagområdet, eller forskningsgruppen, ønsker å gi noe må det skje ved kronerulling blant kollegene. ELLER dersom det blir enighet i forkant (kontakt Daniel) om at instituttgaven droppes til fordel for gave fra fagområdet, eller forskningsgruppen, så er det helt greit. Men det må altså avtales på forhånd.

Dette har blant annet med skatteregler og gjøre, slik at den som mottar gaven ikke skal få skattekrav på seg ved en eventuell revisjon. Som dere sikkert vet har vi et strengt gavereglementet i staten.