Søknad om opprykk til forsker 1183

Det nærmer seg frist for å søke opprykk til forsker 1183. Fristen er 1. mai. Dersom det er kandidater ved deres institutt som er aktuell i denne søknadsrunden ber vi om at dere videreformidler informasjon til dem. Lag gjerne også en sak i nyhetsbrev.

 

Hvem kan søke:

Personer i forskerkode 1109 eller 1110 som er ansatt i fast statlig stilling/åremålsstilling – og i eksternt finansiert stilling hvor tilsettingsforholdet har en varighet på 3 år eller mer utover søknadstidspunktet.

 

Restriksjoner ved søknad:

Forskere som har vært bedømt de siste 2 år kan ikke søke. Dersom man har fått en positiv bedømmelse kan man søke om at den legges til grunn for opprykk.

Det kan bare søkes personlig opprykk innen det fagområdet/forskningsfeltet der vedkommende er tilsatt.

 

Hva skal legges ved søknad:

Søknadsskjema, inntil 15 vitenskapelige arbeider, fullstendig publikasjonsliste samt liste over andre vitenskapelige aktiviteter i tilknytning til eget fagområde. Listene kan kommenteres.

 

Reglement for opprykk til forsker 1183

Forms: