Alrek helseklynge -smitterisiko og avstand

fra Guri Rørtveit:

Hei alle,

På forespørsel fra meg har vi fått følgende oppsummering fra EIA mht arbeidsplasser i det nye bygget i Årstadveien 17. Oppsummert: det er 2 meter mellom arbeidsplassene i landskapene og ikke behov for spesielle tiltak der. Bildet vedlagt er ganske illustrerende. I de sosiale sonene av ulike slag, er det de samme utfordringer som i alle andre bygg – vi må holde 1 meter avstand der vi oppholder oss.

Mer info om retningslinjer ved UiB ved gjenåpning