Utlysning: status som merittert underviser ved MED – frist 01.10.20

fra Kirsti Nordstrand:

Kjære alle ved IGS

Fakultetet lyser no ut meritteringsordninga for status som framragande undervisarar (sjå vedlegg).

Ved IGS har me mange framifrå undervisarar, og eg vil oppmuntre dykk til å søke. Fristen er 01.10.2020. (Fristen var 01.09.20, men nå fristen for å søke staus som merittert undervisar er utsett ein månad. Ny frist er 1. oktober.)

Søknadfrist og krav til søknad:

Søkarar må dokumentere pedagogisk kompetanse, og legge ved mappe som består av

  • Søknad på maks 10 sider
  • Pedagogisk CV
  • Relevante vedlegg (dokumentasjon på pedagogisk kompetansenivå)
  • Søkarar må ha vore tilsett i undervisningsstilling i minimum 5 år

Sjå elles vedlegg for utfyllande beskrivelse av krav. FRISTEN ER NÅ 01.10.2020