Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.

Lær mer.

I brevet under står det at fristen for å søke er 24.mars, men det skal være 24.september. Aktiviteten må være ferdigstilt innen 24.mars 2021.

Globale samfunnsutfordringer midler høst 2020

Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB.

Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten må utføres innen 24 mars 2021
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser for tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikling av nye søknader til tverrfakultære forskningsprosjekter.
  • Det bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal være på max én side.

Les mer: Utlysning 2020