Foreløpig brukerveiledning for Årstadveien 17

Brukerveiledning for huset utarbeidet av  Eiendomsavdelingen. Det er viktig at alle som skal bruke bygget leser veiledningen og gjør seg kjent med innholdet.

Behov, avvik eller spørsmål angående bygget skal meldes inn via Lydia: https://www.uib.no/foransatte/17326/behovsmelding-bygningsdrift-lydia.

Brukerveiledning Alrek versjon 1