Invitasjon til å nominere kandidat til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021 (15.11.2020)

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021.

Vedlagt følger invitasjon til å nominere kandidater, samt liste over tidligere vinnere og retningslinjer for tildeling av kreftforskningsprisen. Vi gjør oppmerksom på at på grunn av Covid-19 blir årets prisvinner offentliggjort ved utgangen av 2020 og arrangementet er derfor utsatt.

Innstillingsutvalget er internasjonalt, nominasjonen må leveres på engelsk, se maks antall sider i invitasjonen.

Frist for innsendelse er 15. november 2019

Mer informasjon finnes også på våre nettsider:

https://kreftforeningen.no/forskning/kong-olav-vs-kreftforskningspris/