Greetings from innovation leader at IGS / Hilsen fra innovasjonsledere ved IGS

The department has spent some time creating our new research and innovation strategy for 2020 – 2024 this last year. All groups have been involved in this process, and as the department innovation leader, I am very happy with the result. Innovation has different meaning in different research groups, but we all have in common the interest in new ways of working for better health and better society. I recommend that everyone take a look at the new strategy here: https://www.uib.no/igs/113731/strategiplaner-ved-igs


Instituttet har jobbet med vår nye forsknings- og innovasjonsstrategi for 2020 – 2024 det siste året. All fagområder har vært involvert i prosessen, og som innovasjonsleder er jeg veldig fornøyd med resultatet. Innovasjon har ulik betydning i de forskjellige gruppene, men vi har til felles en interesse for nye måter å jobbe for bedre helse og bedre samfunn. Jeg anbefaler alle å lese den nye strategien her: https://www.uib.no/igs/113731/strategiplaner-ved-igs

Bettina Husebø