Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021.

fra Eiendomsavdelingen:

På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer.

Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.

 

Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette.

POST: (både intern og ekstern post)

Fra og med mandag 14.juni til og med fredag 13. august vil det kun bli kjørt 1 – en – post runde, tilrettelagt for Covid 19 situasjonen per dag, grunnet ferieavvikling.

Vi ber om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i løpet av sommeren, melder fra om dette så snart som mulig.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:

Tlf kontor: 55 58 20 71           Mobil: 905 04 899      E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

 

CAMPUSS BUSS:

Campusbussen er fortsatt stengt. Det finnes ingen planer for gjenåpning av denne de nærmeste månedene.

 

TRANSPORT OG MATERIELL SEKSJONEN:

Vi avvikler ferie fra 14.juni, og frem til første halvdel av august. Det vil kun være èn ansatt tilgjengelig for oppdrag i denne perioden.

Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført.

Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må bestilles hos vår rammeavtalepartner Relokator,

Kontaktdata Relokator: Merethe.Sandvik.Hjortland@relokator.no  Mobil: 416 74 844

Vi ønsker alle våre kunder en flott og formidabel sprek sommer, i Norge.